STUDIO 100 NV: OPENBARE UITGIFTE VAN OBLIGATIES

Studio 100 NV (de “Emittent”) kondigt de openbare uitgifte in België aan van obligaties met een looptijd van 7 jaar en voor een minimum bedrag van EUR 40.000.000 en maximum bedrag van EUR 90.000.000. De inschrijvingsperiode zal lopen van 5 juni 2015  (9:00 CET) tot 17 juni 2015 (16:00 CET), behoudens vervroegde afsluiting.

De obligatie wordt uitgegeven met een coupon van 3,35%, wat een netto rendement betekent van 2,22% voor de particuliere investeerder.

De netto-opbrengst van deze uitgifte zal worden aangewend voor (i) de terugbetaling van de bestaande obligaties uitgegeven in 2011 (€40.000.000), (ii) de investering in de bouw van een hotel nabij Plopsaland De Panne (€10.000.000), (iii) een intragroepslening aan Studio 100 Animation SAS (€ 9.000.000) en (iv) algemene bedrijfsdoelstellingen (resterende bedrag van de netto-opbrengst), zoals verder beschreven in het uitgifteprospectus (het “Prospectus”) opgesteld in het Engels en goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op 2 juni 2015.

KBC, ING, BNP Paribas Fortis en Bank Degroof treden op als Joint Lead Managers in deze transactie. KBC treedt ook op als Global Coordinator.

Het Prospectus, alsook de vertaling ervan in het Nederlands en de vertaling van de samenvatting in het Frans, zijn vanaf 3 juni 2015 te verkrijgen aan de loketten van elk agentschap van BNP Paribas Fortis of Fintro of op www.bnpparibasfortis.be/emissies, aan de loketten van elk agentschap van ING België of op www.ing.be (beleggen – obligaties), aan de loketten van elk agentschap van KBC Bank of CBC Banque of op www.kbc.be/studio100 of op www.bolero.be of Bank Degroof op www.degroof.be en op de website van de Emittent (www.studio100.tv – rubriek facts & figures).

De verkoopbeperkingen van toepassing op de uitgifte van deze Obligaties worden vermeld in het Prospectus. Potentiële beleggers worden verzocht het Prospectus aandachtig te lezen (en in het bijzonder Part II: Risk Factors). Door in te schrijven op de Obligaties verschaffen de beleggers een lening aan de Emittent, die zich ertoe verbindt om op jaarlijkse basis interest te betalen en op de Eindvervaldag de hoofdsom terug te betalen. In geval van faillissement van, of wanprestatie door, de Emittent, lopen beleggers het risico om de bedragen waarop zij recht zouden hebben, niet terug te krijgen en het geïnvesteerde kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen. De Obligaties zijn bestemd voor beleggers die de rentevoeten kunnen beoordelen gelet op hun kennis en financiële ervaring. Elke beslissing om te beleggen in de Obligaties moet gebaseerd zijn uitsluitend op de informatie vervat in het Prospectus (met inbegrip van het deel “Risicofactoren” gerelateerd aan de groep, de Emittent, de Garanten en de Obligaties, dat begint op pagina 19 van de samenvatting en pagina 27 van het Prospectus). De Garantie is onderhevig aan garantiebeperkingen zoals opgenomen in het Prospectus en elke belegger dient zich individueel te beroepen op de Garanten wat kosten met zich kan meebrengen. De Garantie dient niet als een doorslaggevend element beschouwd te worden om in te schrijven op de Obligaties.